Ryfylkekalenderen 2021, innlevering av bilder

Ryfylkekalenderen 2021 vil bli 30 utgave av kalenderen som Strand Fotoklubb utarbeider. Vi ser at vi har utfordringer med både utvelgelsesprosess og salgsprosess som følge av koronasituasjonen, men siden kalenderen er en jubileumsutgave ønsker vi også å produsere kalenderen i år.

Hvert medlem kan levere inntil 10 aktuell bilder til hovedbilde pr månedsark. Vi ønsker et variasjon av landskapstyper, kommuner og årstider. Tenk litt gjennom dette ved utvelgelse av aktuelle bilder. Samtidig ønsker vi inntil 10 aktuelle bilder til småbilder. Dette må være bilder hvor hovedmotivet (f.eks en planet, dyr, fugl, detalj mv) kommer klart frem i bildet. Husk på at dette vil være et lite bilde og dermed krever at hovedmotivet kommer klart frem.

Innlevering av  bilder: Frist 1 september. Innsendelse av bilder på epost til Arvid Tjøstheim (arvid.tjostheim1@lyse.net). Send i første omgang over bilder i lav oppløsning slik at billedfilene ikke blir for store til oversendelse i epost. Vi innhenter deretter utplukkede bilder i full oppløsning når endelig utvelgelse er foretatt.
Alternativt kan minnepenn leveres til Arvid, Roar Notvik eller June Sølvi Bjørheim. Bilder kan også leveres på minnepenn i forbindelse med fellestur den 1 september, jamfør skriv om fotoklubbens program i høst.

Utvelgelse vil i år foregå ved at en komite tar en grov utvelgelse av bilder. Utvalgte bilder fra denne utvelgelsen blir deretter oversendt 3 eksterne fotografer som rangere de utvalgte bildene pr årstid. Basert på dette foretas den endelige utvelgelsen hensyntatt geografisk variasjon og med forutsetning av at flest mulig medlemmer blir representert i kalenderen.