Prosjekt Stålverket

Under årsmøtet i mars kom det forslag om å starte et fotoprosjekt knyttet til stålverket og stålverkseiendommen. Flere medlemmer meldte seg til å være med i en prosjektgruppe og det ble umiddelbart tatt kontakt med eierne av eiendommene og dagens operatører på stålverket.

Nordic Roads AS har i månedsskifte mars/april gjennomført de siste støpingene og et par medlemmer fikk mulighet til å fotografere under disse støpingene. Neste steg i prosjektet er å fotografere eiendomsmassen. Vi planlegger å gjøre dette i løpet av mai.

Som medlem blir du invitert til å delta i denne fotograferingen og i prosjektet. Send en epost til Harry Opheim på epostadresse harryopheim@mac.com innen fredag 26 april dersom du ønsker å delta på fotograferingen.

Prosjektet er nå inne i en dokumentasjonsfase med fotografering av eiendommen. Videre kan det bli aktuelt med en utstilling eller et bokprosjekt, gjerne i samarbeid med andre aktører. Men i første omgang må vi ha fokus på å få fotografert eiendommen før det er for sent!

Foto: Svein O. Wick