Om oss

Strand Fotoklubb er en lokal fotoklubb som ble stiftet i 1989. Klubben har ca 50 medlemmer hovedsaklig fra kommunene Strand og Hjelmeland.

Klubben har månedlige møter fra september til april. Som regel avholdes møtene første tirsdag i hver måned. Møtene holdes som regel i Tau Aktivitetshus med møtestart kl 19.00. Se siden «Møteplan» for nærmere info.

Klubben arrangere også en årlig båttur i Ryfylkefjordene i månedsskiftet mai/juni. Som regel arrangeres det også enkelte foto-turer med praktisk fotografering og sosialt samvær gjennom året. Se også egen side «Bli med» for ytterligere info.

Klubben gir årlig ut den populære Ryfylkekalenderen. Denne er til nå utgitt i 31 årganger og har gitt klubben et bra økonomisk fundament. Imidlertid har klubben lagt kalenderen på is og har ikke gitt ut kalender for 2023 og vil heller ikke gi ut kalender for 2024.

Klubben gav høsten 2011 ut boka «Naturen i Strand». Boka er en bred presentasjon av den lokale naturen på 400 sider og med omtrent 375 bilder. Boka presenterer naturen i Strand kommune i Rogaland. Boka tar for seg landskap, fauna og flora gjennom de ulike landskapstyper fra fjord til fjell. I tillegg har boka egne kapitler om tur og friluftsliv, og ikke minst et eget kapittel om biologisk mangfold. Boka hadde et opplag på 1500 eksemplarer og den er nå utsolgt. Boka førte til at klubben fikk Rogaland Fylkes Miljøvernpris for 2012 og ble tildelt tittelen «Årets Strandbu» sammen med Hadia Tajik samme år.

Selv om mange av klubbens medlemmer er opptatt av naturfoto, så er klubben åpen for alle sjangre innen fotografi. Klubben ønsker dermed å øke andelen medlemmer som ikke anser seg som naturfotografer.

Klubbens styre består av Roar Notvik (leder), Sigbjørn Vasstveit, June Sølvi Bjørheim, Sissel Helgesen og Arvid Tjøstheim.