Klubbens aktiviteter i 1 halvår 2022.

Første ordinære medlemsmøte blir tirsdag 1 mars kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Da vil Svein Ottar og Fredrikke Wick vise en billedserie fra fotosafari rundt Svalbard arrangert av Wildphoto Travel sommeren 2020.

Øvrig aktivitet i fotoklubben denne våren blir medlemsmøte 5 april, en mulig fotoekskursjon (kveldstur) i mai og den tradisjonelle båtturen med Helgøyen sannsynligvis søndag 12 juni.