Møteplan

Program 2018/2019

Tirsdag 28. august: innlevering og grovsortering av bilder til Ryfylkekalenderen 2019. Se egen epost om dette. Medlemmene kan bidra med inntil 20 bilder (hovedbilder) til vurdering.

Helgetur 31/8 – 2/9 (kalendertur) til Nesflaten, Suldal
Kveldene vil bli benyttet til utvelgelse av bilder til Ryfylkekalenderen 2019.
Dagene vil bli benyttet til fotoekskursjoner i indre Suldal hvor aktuelle turmål er Mostøl/Jonsstøl, Brattlandsdalen, Bleskestad mv.
Fotoklubben dekker alle utgiftene med turen. Vi arrangerer felles transport.
Overnatting i det gamle pensjonatet ved kaien på Nesflaten som disponeres av Energihotellet.

Tirsdag 11. September (merk dato)

Medlemsmøte med fokus på medlemmenes egne bilder. Medlemmer tar med et utvalg av våren og sommerens blinkskudd for fremvisning.

Tirsdag 2. Oktober

Dag Ø. Wennesland tar turen fra Kristiansand for å vise en billedserie fra sine siste fotoekskursjoner med hovedvekt på en tur til Japan sist vinter. Her vil vi møte både apekatter i varme kilder, traner, svaner og verdens største ørn. Dag var med å stifte Strand Fotoklubb i slutten av 1980- tallet. Han er en svært dyktig naturfotograf, samtidig som han er en flink pedagog.

Dag vil også gi oss praktiske tips knyttet til fotografering av motiver i bevegelse (action- fotografering).

Tirsdag 6. November

Medlemsmøte. Et par medlemmer vil ha billedvisninger fra ulike deler av verden.

Øvrige medlemmer tar med høstens blinkskudd til fremvisning.

Ryfylkekalenderen 2019 er sannsynligvis klar til utlevering på dette møtet.

Fotomesse hos Stavanger Foto: Stavanger Foto skal ha fotomesse 8 -10 november og det vil sannsynligvis arrangeres fotokveld med billedvisninger for regionens fotoklubber fredag 9. november. Vi vil sende en egen epost om dette når nærmere info om foredragsholdere mv er mottatt.

Tirsdag 4. Desember

Vi får besøk av Svein Fiskeseth. Svein har vært en ivrig friluftsmann i flere tiår med en rekke villmarksturer både sammen med andre og på egenhånd. Han har med seg filmkamera og fester dermed sine naturopplevelser på film. Kvelden vil dermed ikke være en tradisjonell fotokveld, men en filmkveld hvor Svein vil vise en film om sine naturopplevelser i Norge og Nord- Amerika (Alaska og Canada). Høsten 2017 deltok Svein i TV2- produksjonen «Alene» hvor oppgaven var å klare seg alene ute i naturen lengst mulig. Svein endte i finalen, men måtte se seg slått av en trønder som sannsynligvis ville vært ute i villmarken enda om nødvendig!

Julemøte med pizza og brus.

Tirsdag 8. Januar

Kamerakveld. Vi får besøk av Stavanger Foto som vil demonstrere ulike typer kamera. De speilløse kameraene er i ferd med å overta markedet til speilreflekskameraene. Sony, Olympus og Fuji har vært på markedet med gode systemkamera en stund, og Nikon og Canon er nødt til å følge med i utviklingen. Vi vil få presentert hva som skiller systemkamera fra speilreflekskamera. Vi vil også få presentert kompaktkamera med høy kvalitet som kan være nyttige å ha på feriereiser, arrangementer mv.

Vi vil også gjennomgå ulike typer forstørrelser som Stavanger Foto kan levere. Regner også med at vi klarer å legge inn en billedvisning i løpet av kvelden.

Tirsdag 12. Februar

Som regel består klubbkveldene av billedvisninger. For å gjøre en vri på dette vil vi besøke Kristofer Ryde (Negative) i fotostudioet hans ved Tau kai for å ha en mer praktisk orientert klubbkveld.
Kveldens tema er «Lyssetting og portretter» hvor vi får dette demonstrert i praksis (med eventuelt bruk av medlemmenes egne kamera). Nærmere info vil bli gitt før møtet.

Tirsdag 5. Mars

Billedvisninger fra medlemmer. Medlemmene tar med et knippe av vinterens blinkskudd til fremvisning. I tillegg avholdes årsmøte med gjennomgang av årsrapport og årsregnskap for 2018.

Tirsdag 2. April

Svein Ottar og Fredrikke Wick vil vise en billedserie fra sin tur til Galapagos høsten 2018.

I tillegg vil vi foreta en foreløpig utvelgelse av høst- og vinterbilder til Ryfylkekalenderen 2019. Ta med inntil 10 bilder til vurdering.

Søndag 26. mai.

Den tradisjonelle båtturen med Helgøyen. Reisemål bestemmes etter værforholdene. Påmelding til Roar Notvik innen onsdag 22. mai.

Når annet ikke er oppgitt så avholdes møtene i Tau Aktivitetshus kl 19.00. Kontaktperson i fotoklubben er: Roar Notvik, tlf. 48 03 31 49

Møtene vil bli nærmere omtalt på strandfotoklubb.no et par uker før møtedato.