Møteplan

Program 2021/2022

Møteplan våren 2022:

Medlemsmøte tirsdag 1 mars kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Da vil Svein Ottar og Fredrikke Wick vise en billedserie fra fotosafari rundt Svalbard arrangert av Wildphoto Travel sommeren 2020.

Medlemsmøte tirsdag 5 april kl 19.00 i Tau Aktivitetshus, program vil bli annonsert senere.

En mulig fotoekskursjon (kveldstur) i mai.

Søndag 12 juni: den tradisjonelle båtturen med Helgøyen vil sannsynligvis bli arrangert søndag 12 juni.

Møteplan høsten 2021:

Da begynner verden å bli noe mer normalisert. Vi vil dermed starte klubbens ordinære møteaktivitet fra november 2021 og vi har satt opp møter følgende dager:

Tirsdag 2 november kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Medlemmenes egne bilder. Inntil 5 medlemmer har en billedpresentasjon på 15-20 min, se kommentar om dette nedenfor. I tillegg vil Ryfylkekalenderen 2022 bli presentert og delt ut.

Tirsdag 7 desember kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Medlemmenes egne bilder. Inntil 5 medlemmer har en billedpresentasjon på 15-20 min, se kommentar om dette nedenfor.

Fotoklubben har ikke hatt ordinære klubbmøter siden mars 2020. Vi regner med at medlemmene sitter inne med en rekke bilder tatt det siste 1,5 året for presentasjon på klubbmøtene. Vi har dermed valgt å sette av møtene i høst til presentasjon av medlemmenes egne bilder. Hvert medlem presenterer inntil 30 bilder. Vi vil avklare hvem som skal presentere bilder på det enkelte møte før møtet. Info om dette vil bli gitt i egen epost.
Vårt ordinære møtelokale i Tau Aktivitetshus blir sannsynligvis benyttet som vaksinelokale. Vi må dermed sannsynligvis benytte et annet møtelokale, men møtet vil uansett bli avholdt i Tau Aktivitetshus.

Når annet ikke er oppgitt så avholdes møtene i Tau Aktivitetshus kl 19.00. Kontaktperson i fotoklubben er: Roar Notvik, tlf. 48 03 31 49

Møtene vil bli nærmere omtalt på strandfotoklubb.no et par uker før møtedato.

Stavanger Foto skal ha fotomesse i første halvdel av november (5 – 14 november). Vi regner med at det er en del interessante arrangementer knyttet til denne messen. Info om dette vil bli sendt ut når denne foreligger.

Vi vil legge opp til månedlige møter første tirsdag i hver måned også etter nyttår, vi kommer tilbake til program mot slutten av året.