Møteplan 2019/2020

Møteplan er nå fastsatt, se side «Møteplan» for nærmere informasjon (klikk på «Møteplan» i panel til venstre). Første møte etter sommeren blir tirsdag 1 oktober kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Dette møtet er viet til klubbens egne blinkskudd.

Møteplan 2019/2020 og info om innbetaling av medlemskontingent vil bli sendt klubbens medlemmer i siste halvdel av september.

Vi har nå valgt ut bilder til Ryfylkekalenderen 2020 og produksjon av kalenderen har startet. Bildene til kalenderen ble valgt ut under en hyggelig medlemstur til Vestre Åmøy med bildeutvelgelse, fotoekskursjoner rundt omkring på Rennesøy og sosialt samvær.