Medlemsmøte tirsdag 7. mars kl 19.00 i Tau Aktivitetshus

Tirsdag 7. mars, medlemsmøte kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Møtet vil også denne gangen bli avholdt i MIL sine klubblokaler i underetasjen. Møtet er et kombinert medlems- og årsmøte.

Vi vil gjennomgå årsregnskap og årsberetning for 2022. I tillegg ønsker vi en diskusjon om klubben skal ta opp tråden med å produsere Ryfylkekalenderen igjen og om hvilke aktiviteter klubben skal ha det neste året. Kom gjerne med innspill.

Vi har sagt oss interessert i å være med på utstilling sammen med Maleklubben i april. Medlemmer som ønsker å være med på utstillingen må i første omgang velge ut aktuelle bilder og ta disse med på medlemsmøte den 7 mars, eller sende disse på epost til Arvid Tjøstheim på epost arvid.tjostheim1@lyse.net innen 7 mars. Se egen epost sendt ut den 12 februar eller omtale i eget innlegg nedenfor. Dersom du er i tvil om hvilke bilder du ønsker å delta med, kan du få hjelp til endelig utvelgelse på medlemsmøtet den 7 mars.

Vi vil også oppfordre medlemmer til å ta med inntil 20 bilder til fremvisning på møtet, slik at vi får viet noe av møtet til bildevisning også!