Medlemsmøte / årsmøte tirsdag 3. mars i Tau Aktivitetshus kl 19.00

Medlemsmøte og årsmøte. Vi foretar først en gjennomgang av ordinære årsmøtesaker som årsrapport og regnskap for 2019.

Vi tar deretter en diskusjon om hvordan vi ønsker at klubbens aktivitet skal drives videre. Dette omfatter både temaer og aktiviteter på klubbmøtene, kurs/workshoper, utstillinger og fotoekskursjoner. Det er nå en god stund siden vi hadde utstilling og tiden er vel kanskje inne for å ha en ny utstilling? Tenk gjerne gjennom dette på forhånd og kom med innspill og forslag til aktiviteter mv for kommende år.

Det nærmer seg også workshopen i april. Vi tar en kort orientering om opplegget rundt denne på møtet.

Vi vier siste del av møtet til medlemmenes egne bilder. Medlemmene tar med seg et knippe av sine blinkskudd til fremvisning. Finn gjerne frem blinkskudd fra arkivet. Regner med at vinteren har vært mager fotomessig for de fleste av oss.