Klubbinfo april 2020

Koronaviruset får også konsekvenser for aktiviteten i Strand Fotoklubb. Den planlagte workshopen med Conor MacNeill helgen 17-19 april måtte selvsagt utsettes. Den er foreløpig utsatt til helgen 16 – 18 oktober. De som var påmeldt til workshopen i april vil ha fortrinnsrett til plass på workshopen i oktober, men det vil sannsynligvis være mulighet for øvrige medlemmer å delta, eventuelt å sette opp en ekstra workshop. Vi vil sende ut informasjon om dette i august når vi forhåpentligvis vet om workshopen kan gjennomføres i høst.

Det er også usikkert om båtturen med Helgøyen den 7. juni kan gjennomføres. Imidlertid har vi såpass god kontakt med båtfører at dette kan avtales / avklares på kort varsel. Endelig beslutning vil bli tatt i siste halvdel av mai, og vi vil sende ut info når beslutning er tatt.

Vi hadde også tenkt å ha fellesturer til klubbens tildelte områder i forbindelse med Naturvernforbundets (og Stavanger Foto) sin konkurranse og utstilling om verneområder i fylket. Det ser ut til å bli vanskelig å gjennomføre dette før sommerferien, men dersom det blir aktuelt med slike turer vil vi gi info om dette på klubbens facebookside. Vi vil imidlertid oppfordre klubbens medlemmer til å ta turen på egen hånd til disse stedene (se info sendt til medlemmene på epost tidligere i vinter).

Vi hadde et konstruktivt årsmøte / klubbmøte i begynnelsen av mars hvor det ble fremmet mange gode forslag til aktiviteter i klubben.

Som mange andre lag og organisasjoner sliter også vi med å få rekruttert den yngre aldersgruppe til klubben. Et av tiltakene for å prøve å nå ut til de yngre er å opprette en egen instagram-bruker for klubben. Raymond Eckholm tok på seg denne oppgaven og klubben har nå etablert sin egen instagramkonto. Se eget innlegg om hvordan denne benyttes.

På årsmøte kom det frem ønsker om å arrangere en fotoutstilling. Vi startet planleggingen av en utstilling i september/høst, men situasjonen rundt koronaviruset gjør også at arbeidet med dette er satt på vent. Vi regner med å fortsette arbeidet med å arrangere utstilling når situasjonen tilsier det.

Vi vil minne om billedforespørsel fra redaksjonen til menighetsbladet Preikestolen om bilder med tema skaperverket. Noen medlemmer har sendt inn aktuelle bilder, men redaksjonen tar gjerne imot bidrag fra flere medlemmer. Se info sendt til medlemmene i egen epost 1 mars.

Når det gjelder innhold på klubbmøtene kom det frem følgende:
1. Ønske om billedvurdering av medlemmenes bilder.
2. Veiledning om billedbehandling, og da gjerne med medlemmenes egne bilder som eksempel.
3. Fortsatt enkelte klubbmøter med eksterne foredragsholdere, både med billedvisninger og med faglig innhold (f.eks. billedbehandling).
4. Gi praktisk oppgave med spesifikke tema til medlemmene på forhånd, med gjennomgang av hvordan de enkelte medlemmene har løst oppgaven i påfølgende møte.
5. Generelt er et godt og kjekt klubbmøte helt avhengig av det enkelte medlemmets engasjement og deltakelse på møtet.