Helgetur til Vestre Åmøy 30/8 – 1/9. Utvelgelse av kalenderbilder.

Da går allerede nok en sommer mot slutten. Høstens aktiviteter i klubben starter med den tradisjonelle helgeturen med utvelgelse av bilder til neste års Ryfylkekalender. Årets tur går til Vestre Åmøy i Rennesøy kommune. Vi disponerer 2 hytter med gode fasiliteter. I tillegg til utvelgelse av kalenderbilder vil det bli god anledning til fotoutflukter med fotografering av spennende kystlandskap og kulturlandskap mv. Påmelding til Roar Notvik (roar.notvik@lyse.net / tlf 4803 3149) innen søndag 25 august.

Turdeltakerne tar med seg inntil 10 aktuelle kalenderbilder for vår- og sommermånedene. Vi foretok allerede på et klubbmøte i vår en grovutvelgelse av høst- og vinterbilder, men dersom du har et blinkskudd fra høst eller vinter som du ikke fikk levert til vurdering i vår, kan du levere disse sammen med vår- og sommerbildene da endelig utvelgelse ikke er foretatt enda. Dersom du ikke har anledning til å delta på turen, kan dere levere aktuelle bilder på minnepenn til Roar Notvik, Arvid Tjøstheim eller en annen turdeltaker. Du kan også oversende aktuelle bilder (i lav oppløsning) til roar.notvik@lyse.net eller arvid.tjostheim1@lyse.net innen torsdag 29/8.

Fra Låder mot Klosterøya, Rennesøy.

Klubbens møteplan for høsten 2019 og våren 2020 er enda ikke fastsatt. Vi ville sende info om denne, samt legge møteplanen ut på klubbens hjemmeside så snart denne foreligger.