Fotoutstilling i april 2023

Vi har fåttforespørsel fra Aud Heng om å delta på utstilling i Direktørboligen (nær Rosehagen) på Jørpeland sammen med 4-5 andre kunstnere i april. Etter samtale med Aud i medlemsmøtet 7 februar ble vi enige om å delta på utstillingen.

Medlemmer som ønsker å være med på utstillingen må i første omgang velge ut aktuelle bilder og ta disse med på neste medlemsmøte den 7 mars, eller sende disse til Arvid Tjøstheim på epost arvid.tjostheim1@lyse.net innen 7 mars. Under møtet 7 februar ble vi enige om følgende:

  • Fritt motiv
  • I utgangspunktet 2 bilder per deltaker, imidlertid noe avhengig av hvor mange som deltar
  • Fotoklubben sponser hver deltaker med kr 500,- pr bilde inntil 2 bilder.
  • Type bilde (lerret, chromaluxe mv) og størrelse avtales nærmere med hver deltaker
  • Dersom du allerede har et ferdig bilde (f.eks fra utstillingen på Tau legekontor tidligere år), kan du også benytte dette i utstillingen
  • Bildene tilfaller fotografen etter utstillingen

Vi håper flest mulig ønsker å delta på utstillingen. Dette vil bidra til å profilere klubben og forhåpentligvis føre til rekruttering av nye medlemmer.

Utstillingen er i utgangspunktet en salgsutstilling, men det kan være lurt å velge ut bilder som du enten ønsker å benytte selv etterpå, eller kunne tenke deg å gi vekk i gave eller lignende. Dersom du er i tvil om hvilke bilder du ønsker å delta med, kan du få hjelp til endelig utvelgelse på medlemsmøtet den 7 mars!