Fotoutfordring Strand Fotoklubb, 2 halvår 2022

Wenche Nag kommet med et forslag om en fotoutfordring til klubbens medlemmer.

Medlemmene til Strand Fotoklubb utfordres til å delta i en «fotoutfordring» (#Strandfotoutfordring) som går ut på å legge ut et foto per deltaker hver uke på Instagram og/eller klubbens Facebook- side (og eventuelt andre sosiale medier som fotografen måtte bruke). Hver uke er dedikert til en bestemt genre fotografi. På FB-sidene kan vi se hverandres bilder, stille spørsmål og kommentere. Hensikten er å få motivasjon til å bruke kamera jevnlig, prøve ut ulike genre og bli inspirert av hverandre. Her er det altså ikke snakk om noen vinnere. Anbefaler at alle bruker hashtag #Strandfotoutfordring dersom man poster på for eksempel Instagram eller Vero. Innlegg på Facebook merkes med Strandfotoutfording og ukenummer (f.eks «Strandfotoutfordring uke 33»)

Kategorier

 1. Natur (alt fra landskapsfoto til makro av blomster, insekter og lignende)
 2. Folk (portretter, gatefoto, reportasjefoto)
 3. Svart/hvitt (herunder arkitektur, veier, ting)
 4. Mobilfoto.

Ukeplan høsten 2022

 • Forslag ukeplan (tenker at hver søndag er siste dag for posting i den gitte kategorien).
  • 32 Natur
  • 33 Folk
  • 34 Svart/hvitt
  • 35 Mobil
  • 36 Natur
  • 37 Folk
  • 38 Svart/hvitt
  • 39 Mobilfoto
  • 40 Natur
  • 41 Folk
  • 42 Svart/hvitt
  • 43 Mobilfoto
  • 44 Natur
  • 45 Folk
  • 46 Svart/hvitt
  • 47 Mobilfoto
  • 48 Natur
  • 49 Folk
  • 50 Svart/hvitt
  • 51 Mobilfoto
  • 52 Årets favoritt

Det er ikke krav om at medlemmene deltar med bilder hver uke. Hver enkel medlem kan delta med bilder når en selv vil. Poenget er å øke fotoaktiviteten til medlemmene og gjøre denne mer interessant ved å dele bilder med andre medlemmer. Knytt gjerne kommentarer til egne bilder/innlegg, og bidra gjerne med kommentarer til andre sine bilder/innlegg. På denne måten kan vi han en løpende aktivitet i klubben utover de månedlige medlemsmøtene.