Ryfylkekalenderen 2021

Ryfylkekalenderen 2021 er nå klar. Kalenderen er nr 30 av Ryfylkekalendere som Strand Fotoklubb har gitt ut. 18 medlemmer har bidratt med bilder til kalenderen. Motivene spenner fra Ryfylkeøyene i vest til Suldalsheiene i øst.

Kalenderen kan kjøpes av klubbens medlemmer. Som følge av koronaepidemien vil det ikke bli oppsøkende salg (dørsalg) i år. I tillegg kan kalenderen kjøpes følgende steder:

  • Norli, Ryfylke Storsenter, Jørpeland
  • Randøy Handel, Randøy i Hjelmeland
  • Norli, Nygata 4-6, Stavanger sentrum
  • Norli, Madla Amfi, Stavanger
  • Stavanger Foto, Hillevågsvn. 24, Stavanger + nettbutikk

Medlemsmøte tirsdag 10 november – avlyst

De nye og strengere smittevernreglene gjør at vi ikke kan avholde medlemsmøtet i november på en forsvarlig måte. Vi ser oss derfor nødt til å avlyse medlemsmøtet som skulle avholdes tirsdag 10 november kl 19.00 i Tau Aktivitetshus.

Imidlertid ønsker vi å dele ut Ryfylkekalenderen 2021 til medlemmene. Vi vil derfor være til stede i inngangspartiet ved Tau Aktivitetshus tirsdag 10 november mellom kl 19.00 og 19.30 for å dele ut kalendere. Dersom du har anledning hadde det vært fint om du kunne hentet medlemskalenderen og eventuelt tatt med deg noen kalendere for salg til nærstående og bekjente.

Ryfylkekalenderen 2021 er klar og vil bli presentert på møtet. I år har en ekstern jury bestående av Morten Heiselberg, Wenche Nag og Dag Wennesland foretatt utvelgelsen av bilder til kalenderen. I forbindelse med utvelgelsen har de vurdert og begrunnet utvelgelsen av bildene. Vi vil på møtet gjennomgå disse vurderingene, både av de utvalgte bildene og bildene som var nær ved å komme med i kalenderen.

Resten av møtet vil bli viet til medlemmenes egne bilder. Vi vil be medlemmene ta med seg inntil 15 bilder for fremvisning. Vi regner med at medlemmene har benyttet kameraet flittig i koronaperioden. Har du bilder som du har en historie til, ønsker kommentarer til, eller ønsker å vise frem, ikke nøl med å ta disse med. Det er viktig at flest mulig bidrar for å få et kjekt og hyggelig møte!

Stålverksbrua fotografert av Øistein Aardal Hagen er valgt ut som
februar-bilde i Ryfylkekalenderen 2021.

Klubbmøte tirsdag 13/10 – besøk av Wenche Nag

Høstens første klubbmøte blir tirsdag 13 oktober kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Raymond Eckholm tar en praktisk gjennomgang av bruk av instagram og gir oss tips knyttet til arbeidsflyt og utlegging av innlegg. Fotoklubben ha nå en egen instagramkonto og det er ønskelig at klubbens medlemmer bidrar til økt aktivitet knyttet til denne kontoen.

Vi får også besøk av Wenche Nag som vil holde foredrag om sine fotoaktiviteter, herunder arbeidsflyt og arbeidsmetoder. Wenche hadde sommeren 2019 fotoutstilling i Rosehagen. Hun er fra Solbakk, men bor nå i Oslo. Ifølge Wenche selv vil hun legge vekt på følgende i foredraget:

«I presentasjonen kommer jeg til å vise litt ulike stilarter og teknikker jeg har vært innom inkludert de mer maleriske, surrealistiske som jeg viste i Rosehagen pluss reisefotografi/-portretter. Jeg har nok mest å si rundt motivvalg, komposisjon og fargebruk i de ulike genrene jeg har vært innom. Jobber for tiden med å bli bedre på arbeidsflyt og bildebehandling så kan nok snakke litt om det også.»

Foto: Wenche Nag

Møt dermed opp til en hyggelig fotokveld. Vi vil forholde oss til gjeldende smittevernregler.  Ta håndsprit ved ankomst til aktivitetshuset. Det skal være plassert håndsprit i inngangsområdet. Husk avstandsreglene til øvrige møtedeltakere.

Foto: Wenche Nag

Program høsten 2020 og våren 2021.

Koronasituasjonen og uvisshet rundt denne gjør at vi ikke kan utarbeide for detaljerte planer for aktiviteten i fotoklubben det nærmeste året. Planlagt workshop med Conor MacNeill i oktober må foreløpig flyttes til april 2021. Vi hadde også håpet på å arrangere en utendørs fotoutstilling i høst, men også denne må skyves frem i tid. Vi kan imidlertid avholde klubbmøter etter nærmere forholdsregler. Vi har dermed satt opp møtedatoer med innhold frem til jul. Nærmere info om møtene blir sendt ut på epost til medlemmene i forkant av møtene.

Ryfylkekalenderen 2021 vil bli 30 utgave av kalenderen som Strand Fotoklubb utarbeider. Vi ser at vi har utfordringer med både utvelgelsesprosess og salgsprosess som følge av koronasituasjonen, men siden kalenderen er en jubileumsutgave ønsker vi også å produsere kalenderen i år. Nærmere info om innlevering av bilder til kalenderen blir sendt ut i egen epost.

Aktiviteten i september vil være praktiske fototurer knyttet opp mot tildelte områder i Naturvernforbundets fotokonkurranse knyttet til nye verneområder i regionen. Vi har lagt opp til 2 kveldsturer og en heldagstur som følger:

Tirsdag 1 september: tur til Nystøldalen i Lyngsheia. Oppmøte ved Tau Aktivitetshus kl 16.30 eller ved Folkehjelpens hytte i Lyngsheia kl 17.00.
Tirsdag 15 september: tur til Valemyr/Ingvaldstadfjellet/Gjesfjell. Oppmøte ved Tau Aktivitetshus kl 16.30 eller på parkeringsplass ved Gjesfjell.
Lørdag 3 oktober: tur fra Målandsdalen – Driftland – Holtaheia. Oppmøte ved Tau Aktivitetshus kl 10.00 eller i Målandsdalen kl 10.30.
Nærmere info om turene vil bli sendt ut i forkant av turene.

Møteplan høsten 2020.

Tirsdag 13 oktober kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Raymond Eckholm tar en praktisk gjennomgang av bruk av instagram og gir oss tips knyttet til arbeidsflyt og utlegging av innlegg. Fotoklubben ha nå en egen instagramkonto er det er ønskelig at klubbens medlemmer bidrar til økt aktivitet knyttet til denne kontoen.
Vi får besøk av Wenche Nag som vil holde foredrag om sine fotoaktiviteter, herunder arbeidsflyt og arbeidsmetoder. Wenche hadde sommeren 2019 fotoutstilling i Rosehagen. Hun er fra Solbakk, men bor nå i Oslo.
Tirsdag 10 november kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Medlemmenes egne bilder, billedvurdering og billedredigering av medlemmenes egne bilder. Ryfylkekalenderen 2021 skal være ferdig for distribusjon.
Tirsdag 8 desember kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Julemøte med reiseskildringer fra medlemmer. Raymond Eckholm har i sommer gjennomført en fotografisk biltur fra Jørpeland til Lofoten. Han vil på møtet også vise en billedserie fra denne turen. Svein Ottar og Fredrikke Wick har vært på fotosafari på Svalbard med Wildphoto og vil vise bilder fra denne turen. Eventuelt annet innhold, nærmere info vil bli gitt i forkant av møtet.

Møtedatoer våren 2021.

Tirsdag 5 januar.
Tirsdag 2 februar.
Tirsdag 9 mars, årsmøte.
April: workshop med Conor MacNeill
Søndag 30 mai: båttur med Helgøyen.
Nærmere program for møtene vil bli utarbeidet i slutten av 2020 når forhåpentligvis koronasituasjonen er mer avklart. 

Båttur på Jøsenfjorden

Fra Segadalen

Vårens aktiviteter i fotoklubben ble avsluttet med båttur på Jøsenfjorden med Helgøy Skyssbåt. 16 medlemmer deltok på turen i et noe grått og vått vær. Men vi hadde en fin tur blant spektakulære fjell og med ilandstigning på Espholmen, Segadalen og Førrebotn.

Under Skomakerjuvet.
Espholmen

Strand Fotoklubb er på instagram.

Strand Fotoklubb har nå opprettet sin egen instagramkonto med brukernavn #strandfotoklubb. Raymond Eckholm har lagt ut et par innlegg på Strand Fotoklubb sin Facebook- side med informasjon om bruk, samt en video om hvordan du oppretter og bruker din egen instagramkonto. Det er viktig at klubbens medlemmer legger ut bilder med #strandfotoklubb, gir kommentarer eller trykker likes på bildene som legges ut på klubbens instagramkonto. Dette for å nå ut til flest mulig potensielle nye medlemmer. Vi vil oppfordre klubbens medlemmer til:

1. Dersom du allerede har en egen instagramkonto, gi info om dette til Raymond som en kommentar til aktuelt innlegg på klubbens facebook- side. Da vil han registrere klubben som følger til din instagramkonto.

2. Dersom du ikke har egen instagramkonto kan du registrere dette ved hjelp av instruksjonsvideo som Raymond har laget. Denne ligger som et eget innlegg på klubbens facebook- side.

3. Vi ønsker å presentere klubbens medlemmer på klubbens instagramkonto. Du kan sende aktuell tekst om deg selv til Raymond via messenger på facebook, samt legge ut et bilde du vil presentere på din egen instagramkonto. Raymond reposter bildet sammen med aktuell tekst på klubbens instagramkonto. Se eget innlegg om dette på klubbens facebook- side.

Vi håper også å ha litt praktisk gjennomgang av dette på neste klubbmøte, men det er jo uvisst om når dette vil bli avholdt!

Klubbinfo april 2020

Koronaviruset får også konsekvenser for aktiviteten i Strand Fotoklubb. Den planlagte workshopen med Conor MacNeill helgen 17-19 april måtte selvsagt utsettes. Den er foreløpig utsatt til helgen 16 – 18 oktober. De som var påmeldt til workshopen i april vil ha fortrinnsrett til plass på workshopen i oktober, men det vil sannsynligvis være mulighet for øvrige medlemmer å delta, eventuelt å sette opp en ekstra workshop. Vi vil sende ut informasjon om dette i august når vi forhåpentligvis vet om workshopen kan gjennomføres i høst.

Det er også usikkert om båtturen med Helgøyen den 7. juni kan gjennomføres. Imidlertid har vi såpass god kontakt med båtfører at dette kan avtales / avklares på kort varsel. Endelig beslutning vil bli tatt i siste halvdel av mai, og vi vil sende ut info når beslutning er tatt.

Vi hadde også tenkt å ha fellesturer til klubbens tildelte områder i forbindelse med Naturvernforbundets (og Stavanger Foto) sin konkurranse og utstilling om verneområder i fylket. Det ser ut til å bli vanskelig å gjennomføre dette før sommerferien, men dersom det blir aktuelt med slike turer vil vi gi info om dette på klubbens facebookside. Vi vil imidlertid oppfordre klubbens medlemmer til å ta turen på egen hånd til disse stedene (se info sendt til medlemmene på epost tidligere i vinter).

Vi hadde et konstruktivt årsmøte / klubbmøte i begynnelsen av mars hvor det ble fremmet mange gode forslag til aktiviteter i klubben.

Som mange andre lag og organisasjoner sliter også vi med å få rekruttert den yngre aldersgruppe til klubben. Et av tiltakene for å prøve å nå ut til de yngre er å opprette en egen instagram-bruker for klubben. Raymond Eckholm tok på seg denne oppgaven og klubben har nå etablert sin egen instagramkonto. Se eget innlegg om hvordan denne benyttes.

På årsmøte kom det frem ønsker om å arrangere en fotoutstilling. Vi startet planleggingen av en utstilling i september/høst, men situasjonen rundt koronaviruset gjør også at arbeidet med dette er satt på vent. Vi regner med å fortsette arbeidet med å arrangere utstilling når situasjonen tilsier det.

Vi vil minne om billedforespørsel fra redaksjonen til menighetsbladet Preikestolen om bilder med tema skaperverket. Noen medlemmer har sendt inn aktuelle bilder, men redaksjonen tar gjerne imot bidrag fra flere medlemmer. Se info sendt til medlemmene i egen epost 1 mars.

Når det gjelder innhold på klubbmøtene kom det frem følgende:
1. Ønske om billedvurdering av medlemmenes bilder.
2. Veiledning om billedbehandling, og da gjerne med medlemmenes egne bilder som eksempel.
3. Fortsatt enkelte klubbmøter med eksterne foredragsholdere, både med billedvisninger og med faglig innhold (f.eks. billedbehandling).
4. Gi praktisk oppgave med spesifikke tema til medlemmene på forhånd, med gjennomgang av hvordan de enkelte medlemmene har løst oppgaven i påfølgende møte.
5. Generelt er et godt og kjekt klubbmøte helt avhengig av det enkelte medlemmets engasjement og deltakelse på møtet.


Medlemsmøte / årsmøte tirsdag 3. mars i Tau Aktivitetshus kl 19.00

Medlemsmøte og årsmøte. Vi foretar først en gjennomgang av ordinære årsmøtesaker som årsrapport og regnskap for 2019.

Vi tar deretter en diskusjon om hvordan vi ønsker at klubbens aktivitet skal drives videre. Dette omfatter både temaer og aktiviteter på klubbmøtene, kurs/workshoper, utstillinger og fotoekskursjoner. Det er nå en god stund siden vi hadde utstilling og tiden er vel kanskje inne for å ha en ny utstilling? Tenk gjerne gjennom dette på forhånd og kom med innspill og forslag til aktiviteter mv for kommende år.

Det nærmer seg også workshopen i april. Vi tar en kort orientering om opplegget rundt denne på møtet.

Vi vier siste del av møtet til medlemmenes egne bilder. Medlemmene tar med seg et knippe av sine blinkskudd til fremvisning. Finn gjerne frem blinkskudd fra arkivet. Regner med at vinteren har vært mager fotomessig for de fleste av oss.

Medlemsmøte tirsdag 4 februar kl 19.00 i Tau Aktivitetshus. Billedforedrag av naturfotograf Steffen Johnsen.

Tirsdag 4 februar får vi besøk av den dyktige naturfotografen Steffen Johnsen. Steffen har vært en svært aktiv naturfotograf de siste årene og har hevdet seg godt i bladet Villmarksliv sin fotojakt som også betegnes som NM i naturfoto. I konkurransen må deltakerne sende inn totalt 50 bilder til bedømming over 10 runder. I 2017 oppnådde Steffen en imponerende 2 plass i denne konkurransen.

I foredraget vil Steffen vise oss mange av sine blinkskudd og gi oss relevant info om bildene (opptaksmetode, teknikk og utstyr). Steffen vil også fortelle oss om billedbehandling av bildene.

Vi ser frem til et interessant foredrag og ønsker Steffen hjertelig velkommen.

Medlemsmøte tirsdag 7 januar kl 19.00 i Tau Aktivitetshus

Medlemsmøte med medlemmenes egne blinkskudd fra høsten og vinteren 2019. Vi ber medlemmene ta med et knippe av høstens og vinterens blinkskudd til fremvisning.

Naturvernforbundet i Rogaland i samarbeid med Stavanger Foto vil i 2020 arrangere fotokonkurranse med nye verneområder i Rogaland som tema. Vi i Strand Fotoklubb har fått tildelt 4 områder i Strand og Hjelmeland som vi har ansvaret. Vi vil på møtet gjennomgå konkurransereglene og hvilke området vi har fått ansvaret for.

Til slutt vil vi gi noen tips til nattfotografering. Forhåpentligvis blir det noe klarere vintervær etter hvert for fotografering av stjernehimmelen.

Ny kommunegrense fra 2020